Условия за участие в детски лагер в местността " Беглика"- Родопския дял на Баташка планина

Условия за участиеУсловия за участие в летен детски лагер в  местността "Беглика" - Родопския дял на Баташка планина:

Съгласие за участие и подходящо здравословно състояние. Участниците трябва да попадат в определената за курса възрастова група. Те трябва да бъдат в добро здравословно състояние, което се декларира с нарочна декларация. Задължително е попълването на декларация за съгласие за участие от страна на родителите на участника.

Настаняване. Участниците се настаняват на палатки и в общи помещения в горски център "Чатъма";

Храна. В рамките на курса децата се хранят три пъти на ден, като задължително минимум едно от ястията е сготвена храна.

Екипировка. Всеки участник сам осигурява личната си екипировка. Тя включва подходящи дрехи и обувки, спален чувал,фенерче, санитарни принадлежности и др. Ние предоставяме специализираната екипировка - палатки, шалтета, планински велосипеди, лодки, каски, спасителни жилетки, катерачен инвентар, карти, компаси.

Транспорт. Курса започва и завършва в местността "Беглика". Транспортирането до и от тази точка може да бъде извършено от родителите на участника или с организиран от наша страна транспорт, което става при предварителна заявка.

Такса за участие: 260 лв. Таксата включва настаняване, храна, инструктори, специализирана екипировка, застраховка. Таксата не включва стойността на транспорта, както и осигуряването на лична екипировка. Таксата е валиндна при минимум 8 участника.

Дати за провеждане: 13-19 юли 2014 г. и 3-9 август 2014 г.

Краен срок за записване: 4.07.2014 г. за първия лагер и 25.07.2014 за втория лагер

Въпроси, коментари и записвания: [email protected] или   0897 247 241 - Христо Николов,  0885 184 342 - Васил Тодев   

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък с лична екипировка на участник

2. Формуляр за здравословното състояние на участника

3. Декларация за съгласие за участие (попълва се от родител).