ћеждународен, скаутски лагер "»вански" край Ўумен

ћладежи от 7 европейски държави †се включиха във възстанов€ването на ћеждународни€ скаутски лагер в природен парк УЎуменско платоФ. –емонтът на базата продължава втора поредна година.†

–емонтът на базата на бивши€ военен лагер У»ванскиФ е готов с помоща и на 30 скаути от Ўуменско плато.†

¬ проекта "≈вропейска доброволческа служба" за пореден път †участват деца от Ћитва, „ехи€, ѕолша, –умъни€ и »спани€, както и скаути от Ўумен и страната.

«а първи път тази година българските младежи ще посрещнат и 250 скаути от ‘ранци€ и Ѕелги€.

„аст от тези доброволци ще вземат участие в дейности, свързани с облагород€ване на терени, ремонт на съоръжени€ и места за отдих на територи€та на ѕрироден парк Ўуменско плато. Ўуменско плато с радост ви очаква да организирате своите детски и скаутски лагери.†


 оментари

  1. Leaidan
    Leaidan
    Please teach the rest of these internet hologians how to write and research!