Скаутски лагер в село Скравена

Скравена

Скравена е село в Западна България. То се намира в Община Ботевград, Софийска област. Село Скравена е разположено в северната част на Ботевградската котловина, на двата бряга на р. Бебреш. По-голямата част от него е на десния бряг на реката и се нарича "селото", а по-малката част е на левия бряг и носи името "Паланката". През селоСкравена минава шосето Ботевград-Мездра-Враца. Скравена се намира на 6 км. от Ботевград и от много важния път София-Плевен-Русе, съответно- Варна. Теренът, върху който е разположено село Скравена, е равен с много слаб наклон на север. В землището на селото се сливат реките Бебреш, Церовица, Тръстеник и Калница, а малко под него- реките Боговина и Рударка. Близо до селото се издига хълмът Медвен, който има надморска височина 450м. Името му идва от пчелен мед. Тук е имало винаги много пчели, тъй като на хълма е растяло медоносно дърво, изчезнало сега, от което пчелите са събирали изобилен мед. Климатът на селото, както и на цялата Ботевградка котловина, е доста суров. Зимата е продължителна, обикновено студена и с много снеговалежи, а лятото е горещо и сухо. Пролетта е къса, сравнително студена и ветровита, а есента е продължителна и топла. Климатът, както и добрите почви, са благоприятни за развитието на селското стопанство и особено на зърнените култури.

Забавления и тук не  липсват: Да си тук на лагер е просто фантазия, независимо какъв , ученически лагер или скаутски лагер или детски лагер...